4D UltrazvukVizuelizacija fetusa u vidu ¨žive¨ trodimenzionalne slike je oduvek bio san lekara. Prvi pokušaj da se konstruiše takav aparat datira još iz 1973. godine – multiplanar scanner. Sa razvojem ultrazvučne tehnologije, ranih osamdesetih, datiraju i prvi ozbiljniji pokušaji koji nisu zaživeli u kliničkoj praksi. Devedesete godine prošlog veka obeležene usavršavanjem ultrazvučne tehnologije ali pre svega i kompijuterskom revolucijom omogućile su da vekovni snovi postanu realnost. Statični (softverski) 3D, konvencionalni 3D i najzad real-time 3D ili 4D ultrazvučni aparati postali su deo standarne kliničke prakse.

                                                                                                      5th Eye Avenue Center

4D ultrazvučni pregled ne traje duže od konvencionalnog 2D ultrazvučnog pregleda i zavisi od veličine ploda (gestacijske starosti) i položaja ploda. Pregled obično traje između 20 i 40 minuta, ne zahteva neku specifičnu pripremu i ne nosi veći rizik za oštećenje ploda u odnosu na tradicinalni 2D ultrazvuk.

Značaj 4D ultrazvuka u perinatalnoj medicini i antenatalnoj dijagnostici uključuje analizu kompleksnih anatomskih struktura, analizu spoljašnjih minor defekata fetusa, volumetrijsko merenje organa, plastične transparentne slike fetalnog skeleta, sagledavanje i analizu uterusne, placentne i fetalne vaskularizacije i vaskularne rezistencije. Savremeni aparati omogućuju pohranjivanje skeniranih volumena i slika za kasniju analizu i/ili superviziju. Sve ovo čini da 4D ultrazvuk zauzme značajno mesto u prenatalnoj dijagnostici i čini je nezaobilaznom u svakom modernom perinatalnom centru.

Primena 4D ultrazvuka u ginekologiji omogućila je dijagnostiku anomalija uterusa, endometrijalnih lezija, adhezija, tuboovarijalnih masa, hidrosalpingsa, anomalija millerrovih kanala, ovarijalnih cisti, malih intraovarijalnih tumora, color ili power doppler vizuelizacija intratumorske vaskularizacije, neovaskularizacije i protoka kod cerviklanih i ovarijalnih karcinoma, ispitivanja prohodnosti jajovoda itd. Primena 4D ultrazvučnih aparata u ginekologiji i perinatologiji omogućava:

    ● određivanje gestacijske strosti,
    ● analizu fetalnog razvoja,
    ● praćenje višeplodnih i visoko rizičnih trudnoća,
    ● detekciju fetalnih anomalija,
    ● detekciju placentnih abnormalnosti,
    ● lokalizaciju placente,
    ● detekciju ektopičnih trudnoća i ostalih abnormalnosti trudnoće,
    ● detekciju urođenih anomalija uterusa,
    ● detekciju abnormalnih krvarenja,
    ● detekciju ovarijalnih cisti i malih intraovarijalnih tumora, itd.

Na kraju, po nekim iskustvima jedna od najvećih novina koju 4D ultrasonografija donosi, jeste otkrivanje potpuno nove i do sada nezamislive dimenzije intrauterinog života. Po prvi put lekari i budući roditelji su u prilici da budu svedoci intenzivnog emotivnog života ploda mesecima pre rođenja (pokreti ploda, smeh, mrštenje, plač, treptanje, češkanje, sisanje prstića itd.). ¨Bonding¨ ultrazvuk, epitet koji je ponela nova tehnologija jer je na potpuno nov način omogućila produbljivanje i jačanje veze između majke (roditelja) i ploda. Reakcije budućih roditelja na 4D živu sliku svoje još nerođene bebe u ovako pozitivnom smislu niko nije niti planirao niti očekivao.

                                                                    5th Eye Avenue Center

                                                                      5th Eye Avenue Center

tag heuer replica sale
cartier replica uk
rolex replica sale
tag heuer replica sale
rolex replica sale