KRIOPREZERVACIJANakon postupka vantelesne oplodnje Bolnica nudi mogućnost krioprezervacije embriona koji zadovoljavaju kriterijume embriologa.

Ovi embrioni se mogu iskoristiti ili u stimulasanom ili u spontanom ciklusu.

Zamrzavanje embriona

                                          Krioprezervacija

Ukoliko, kao rezultat postupka vantelesnog oplođenja, imamo više vitalnih embriona, ili bilo koji drugi limitiran broj izabran od strane pacijenata, „Jevremova” nudi mogućnost da se ti embrioni, ukoliko svojim kvalitetom zadovoljavaju kriterijume embriologa, kontrolosanim postupkom zamrzavanja sačuvaju za buduću upotrebu.

Embriotransfer odmrznutih embrionaEmbrioni koji se zamrznu, mogu se iskoristiti kako u stimulisanom tako i u spontanom ciklusu vantelesnog oplođenja. Razlika od klasičnog ciklusa IVF/ICSI oplođenja je u tome što se ne koriste lekovi za stimulaciju rasta i sazrevanja jajnih ćelija, već se samo koriste lekovi koji stimulišu sluzokožu materice. Takođe, embriotranfer odmrznutih embriona se može uraditi i u prirodnom tj. spontanom ciklusu.

IVF/ICSI u spontanom ciklusuU našoj Bolnici postupak vantelesnog oplođenja, ne mora se nužno raditi u stimulisanom ciklusu. Ukoliko se planira da se pokušaj vantelesnog oplođenja radi u spontanom ciklusu, lekar prati razvoj folikula i debljinu materične sluzokože, a aspiracija ćelija se obavlja onda kada lekar proceni da je to optimalno.

Programi krioprezervacije» Banka sperme

» Banka embriona

» Banka tkiva ovarijuma

Vitrifikacija» Embriona

» Jajne ćelije

» Spermatozoida

rolex replica sale
cartier replica
rolex replica uk
rolex replica sale
replica watches sale
rolex replica uk
tag heuer replica